söndag 1 april 2018

I natten är jag trygg

I natten är jag trygg.

I skydd av mörkrets avskildhet
kryper jag in i mig själv,
utforskar varje hörn,
hittar sanningar,
ser vem jag är.

Allt är tydligt.
I natten är jag jag.

När gryningen kommer,
kommer du att se mig då?

I natten fruktar jag gryningen.