onsdag 18 april 2012

Hycklar-Telia - Medbrottsling i Kränkande av Mänskliga Rättigheter

Jag hörde idag, på väg till jobbet, i ett P1-inslag, om hur TeliaSonera, som bland annat i sin egen företagspresentation [1] starkt framhåller att de på koncernnivå har policys för skydda användarnas integritet och väljer att inte verka i sammanhang där de inte kan avhålla sig från moraliskt och medmänskligt tvivelaktiga situationer, hjälper, inte bara pliktskyldigt, utan också aktivt, förtryckande regimer och diktaturer att avlyssna sina medborgare.

De ger till exempel i Vitryssland, myndigheterna inte bara tillgång till deras trafik efter dekryptering, utan tillhanda håller lokaler och ställer personal till rådighet för landets säkerhetstjänst. De följer inte bara passivt lagar i sådana länder där de verkar, de hjälper aktivt förtryckande regimerna som bryter mot mänskliga rättigheter.

Jag mer eller mindre försvarade Ericsson i det att de sålt teknologi till Syrien [2] som kunde användas på liknande sätt, men detta är något helt annat! Telia väljer att aktivt hjälpa till att förtrycka människor. De försvarar sig med inlägg som "Så länge inte FN eller EU har riktat sanktioner mot ett land kan bolaget göra affärer där" (Thomas Jönsson, chef för extern kommunikation på Telia Sonera). Detta går stick i stäv med deras egna policys och uttalande om att de avstår från att verka i medmänskligt tvivelaktiga situationer.

SVT sänder ikväll ett Uppdrag Granskning program om ämnet [3], vilket jag med stort intresse kommer att se!

--
Källor:

[1] TeliaSoneras Företagspresentation
http://reports.teliasonera.com/2010/sv/fp/CorporateResponsibility/Ansvarsfulltforetagandeendeliaffarsstrategin.html

[2] Övervakning som dödar
http://blog.ordflod.se/2011/11/overvakning-som-dodar.html

[3] SVT
http://svt.se/ug/teliasonera-i-hemligt-samarbete-med-diktaturer