tisdag 19 november 2013

Felstaten

Mindre än två veckor innan Ekot uppdagat att Säpo, polisen och andra brottsbekämpande myndigheter är på väg att få direktåtkomst till svensk data- och telefontrafik publicerades en ny undersökningen som visar att gemenneman till tre fjärdedelar inte är "rädd" för att bli övervakad. Som en kommentar på denna undersökning så sa någon:

"Jag oroar mig mindre för att polisen ska bryta mot lagen. Jag är mer orolig över att lagen tillåter för mycket."

Jag tycker att den kommentaren träffar huvudet på spiken! Det är lagen som definierar vad som är rätt och fel i vårt rättssamhälle.  Om en polis bryter mot lagen har denna gjort fel och det är tydligt. Om lagen tillåter en polis att "göra fel" då är det plötsligt lagligt och rätt enligt samhället!

Säpo kan få direktåtkomst till tele- och mejltrafik

Inte heller jag är "rädd" för att bli avlyssnad. Jag tror inte att polis (eller militär) har intresse av min privata korrespondens, eller att de i densamma kommer att hitta något för mig komprometterande, MEN jag är LIVRÄDD för att vi lagliggjort och möjliggör denna informationsinhämtning på detta sätt.

Om polis (och militär) enligt lagen tillåts att fritt och automatiserat inhämta information och i praktiken spionera på sina medborgare så vet jag inte om jag vill kalla oss en rättsstat länge. Polisstat ligger nära tillhands, men är kanske än så länge att ta i ... men vi är på god väg att, om vi inte redan gjort det, lagliggöra och implementera system som en åsiktskontrollerande polisstat med största framgång kan byggas på.

När FRA-lagen var på tapeten för några år sedan, var vi många som skrek högt om riskerna, men den klubbades igenom ändå med hjälp av ett antal förbehåll och restriktioner, vilka sedan efterhand har lättats på. All elektronisk trafik som passerar landets gränser (vilket är den mesta, även helt .se-intern trafik som passerar mellan olika leverantörers nät) kan lagligt avlyssnas av FRA. Nu förhandlar Polisen med operatörer om att fritt och automatiserat få tillgång till all vår mejl och teletrafik.

Samtidigt så stänger man igen flödet åt andra hållet och tummar på offentlighetsprincipen och tillåter att man på väldigt lösa grunder (sekretess ska framöver generellt gälla om det kan antas att Sveriges möjlighet att delta i samarbeten med andra EU länder försämras om uppgifterna röjs) kan hemligstämpla i princip vad som helst allt i EU-samarbetets namn.

Det fanns en anledning till att offentlighetsprincipen infördes redan på 1700-talet. Transparensen skulle omöjliggöra despotism och få Sverige's styre att i sanning bli demokratisk. Nu går vi åt andra hållet och bygger ut övervakningen av medborgarna på ett sådant sätt att man i princip möjliggör åsiktsövervakning, samtidigt som man gör det möjligt för myndigheter att hemligstämpla i princip vad som helst.

Nu fattas bara att SD skall få ensam majoritet i riksdagen om några val när redan hela lagapparaten och infrastrukturen är uppbyggd för att enkelt kunna implementera den slutna polisstat som vi numera tycks eftersträva.

Rättsstaten är på väg att bli en "felstat"!