torsdag 17 december 2015

SD - Ett parti som alla andra?

Det är inte ofta (har det någonsin hänt?) som jag hänvisar till LO som källa, än mer sällan jag rekommenderar material de satt samman och publicerat, men denna film om SD är bra. Den lägger fram fakta på fakta som visar SDs bakgrund och ger insikter i de värdegrunder som SD bygger på. Det är inte den vanliga skällspropagandan (det behövs inte i fallet SD, det räcker bra att lägga fram fakta), så även om det är utvald fakta och man inte kan tveka över vilken ståndpunkt LO har så blir det inte för mycket, och kan förhoppningsvis få "vanliga människor" att tänka över vad det egentligen är de stödjer om de röstar på och på andra sätt hjälper till att stärka SDs ställning i Sverige.

Se den, till slutet, oavsett om du är SD-anhängare eller inte!