onsdag 7 september 2022

Brottsligheten är det största problemet

... fast inte i min kommun

I Sydsvenskan idag har ledande kommunalpolitiker i de kommuner de har makten, är stora eller gått riktigt bra i förra valet, fått frågor runt vad de anser vara största samhällsproblemet. Ett ganska intressant fenomen utkristalliserade sig.

När Carina Wutzler, kommunalråd för Moderaterna i Vellinge (39,6% i förra valet) får frågan vilket som är det största samhällsproblemet svarar hon:
"Lag och ordning, trygghet och gängkriminalitet"

När hon då får följdfrågan "Hur yttrar sig kriminaliteten i din kommun?" blir svaret: "Jag upplever inte att man lyfter detta som ett problem i Vellinge. Det är mer ett nationellt problem. Man läser om det och tycker att det sprider sig. Och bekymras över att det ska drabba någon som är på fel plats vid fel tidpunkt."

När André af Geijerstam, gruppledare för Sverigedemokraterna i Sjöbo (39,2% i förra valet), svarar på frågan om vad som är viktigaste valfrågan, säger han:
"Energibrist, höga drivmedelspriser, hög brottslighet. Brottsligheten är ju nära förknippad med den höga invandringen. De går hand i hand. Det lär ju knappast ha undgått någon."

På följdfrågan "Hur yttrar sig de här problemen i din kommun?" blir svaret: "Brottsligheten märks i hela landet. I en mindre kommun som Sjöbo drabbas vi inte på samma sätt. Men ingen plats är fredad."

Det känns i och för sig inte så märkligt att de två partier som kanske ihärdigast kör med valfrågorna "Lag och Ordning", "Hårdare straff", "Större befogenheter för polisen", etc, säljer in kriminaliteten som den viktigaste frågan. Det som gör det lustigt är svaren på följdfrågan.

Det får mig att tänka på Leif GWs uttalande om att det är de minst sannolika brotten vi är mest rädda för, vilket kanske inte heller är så konstigt. Det är ju de med störst konsekvenser vi kanske är mest rädda för.

MEN för kommunalpolitiker i trygga kommuner där de inte har något problem med grov brottslighet att gå till val med grov brottslighet som viktigaste fråga är att rida på väljarnas rädsla för det minst sannolika.

Fast på något sätt måste man ju få stöd för riksförslag som att

  • Låta Kriminalvården ta över ansvaret för sluten ungdomsvård
  • Kunna sätta minderåriga i fängelse
  • Döpa om Kriminalvården till Straffverket
  • Sänka straffbarhetsåldern till 13 år
  • Kunna straffa ännu yngre barn, åtminstone ner till 9-års ålder, med skamstraff

Om det skall gå igenom behöver man nog SKRÄMMA UPP FOLK ORDENTLIGT, även i de trygga kommunerna.

Var det bättre förr?
På medeltiden?
Är stupstock ett bra straff för 9-åringar?
... eller är det inte förnedrande nog?

~~~ 
Läs också Sydsvenskans huvudledare idag. Den träffar ganska bra det jag vill belysa, att politikers retorik, ibland skrämselpropaganda, får oss att tappa framtidstron och inte se hur bra läget faktiskt är.

-- 
Referenser:

onsdag 31 augusti 2022

Skrota Feminismen

Feminism som rörelse och företeelse borde inte finnas!

Ibland får jag frågan om jag är feminist.
Nästan alltid är den ställd med aggressiva undertoner och outtalade undermeningar.

Typ:
Är du feminist(, eller en så där mansgris)?

eller, betydligt vanligare:
Är du (en sån där satans rödstrumpad, rabiat) feminist?

Oavsett vilket är mitt svar alltid ett självklart "Ja!".
Sällan aggressivt, men oftast det också med outtalade, eller uttalade, (under)meningar....

Ja! (Varför skulle jag värdera personer olika beroende på kön?)

Feminismen borde inte finnas, därför att den borde inte behövas.

Det jag anser vara feminism är att personer inte skall behandlas eller värderas olika på grund av, eller tack vare, sitt kön. Det är lika självklart för mig som att personer inte skall behandlas olika på grund av hudfärg, sexuell läggning, härkomst, förmögenhet, etc. Så kan vi allihop bara skärpa oss och behandla och värdera alla utifrån de parametrar som faktiskt ger mening i sammanhanget och skippa att alltid väga in kön som en parameter, så skrotar vi feminismen!

Vissa kanske definierar feminism annorlunda, som en rörelse som vill hämnas alla år av patriarkat och nu istället skapa ett matriarkat där kvinnorna skall njuta de fördelar som vi som är födda med snopp i många generationer tidigare gjort. Den feminismen ser jag inte mycket av, och de som ser den verkar ofta se den i affekt eller rädsla över att förlora sina privilegier. Så ni som ser rödstrumpefeminismen i var hörna, skärp er ni också! Ni som eventuellt vill "hämnas" patriarkatet och göra det samma som män gjort mot kvinnor tidigare, skärp er också!

Feminism borde vara, och är, i min mening, jämlikhet! Om vi bara kan skärpa oss och behandla och värdera varandra jämlikt, såsom vi borde, så behöver vi inte ha namn och rörelser som kämpar för det.
Skrota feminismen! Skärp er!

måndag 29 augusti 2022

SD VILL INTE SPÄRRA IN NIOÅRINGAR PÅ KUMLA!

... eller:
Om att öka vår trygghet genom att SÄTTA ÄLDRE BARN I FÄNGELSE och FÖRNEDRA SMÅBARN!
 

I Sverige är man straffmyndig från 15 års ålder och kan dömas till ungdomsvård, ungdomstjänst, ungdomsövervakning eller sluten ungdomsvård.

Det finns för närvarande från flera olika partier flera olika förslag att ändra detta, t.ex. pratar Moderater om att fängelsestraff för 15-17 åringar. Andra uttalanden från Moderaterna handlar om att så länge brottslingar sitter i fängelse kan de inte utföra nya brott eller rekrytera nya brottslingar. Så nu skall vi börja förvara 15-åringar i fängelse? Människor ... barn, som har hela livet framför sig ... Det är för fan att ge upp om vårt samhälle! Unga personer, barn, som är i en ålder där konsekvenstänket är väldigt dåligt utvecklat, som hamnat snett, som kanske utfört något vidrigt brott, till och med mord, kan förvisso inte utföra fler mord på personer utanför fängelset så länge de sitter inspärrade, men de kan heller inte utvecklas och ändras till personer som med hjälp och med rätt åtgärder kan komma att bidra till samhället i princip hela sitt liv. Hur kan det vara smartare att sabba deras liv ännu mer än de redan gjort och låta dem bli en belastning för samhället de nästkommande 60 åren än att försöka hjälpa dem bli en tillgång för samhället? De flesta av oss som har, eller har haft, tonårsbarn, och kanske också de av oss som minns våra egna tonår, vet att vi i den åldern är lättpåverkade och inte direkt tänker över vilka konsekvenser ett visst handlande har. Jag tror att både samhället och barnen själva är bättre gagnade om vi använder oss av detta för att påverka ungdomarna i en positivare riktning. Visa dem att det i Sverige finns alternativ för att lyckas och förverkliga sig själva utanför den kriminella världen, istället för att låsa in dem och låta dem formas i fängelser för grova ungdomsbrottslingar.

 

SD VILL GÅ LÄNGRE.

Partiet vill sänka straffbarhetsåldern till 13 år och att ansvaret för sluten ungdomsvård skall lämnas över till kriminalvården 😮. Sedan är tydligt att SD inte har någon tro på att vi kan rehabilitera brottslingar utan de skall bara straffas och förvaras. De vill klargöra detta genom att byta namn på Kriminalvården till Straffverket 😮😮.

Det torde ju effektivt ge möjlighet att trygga samhället och få bort ungdomsbrottslingar ned till 13 års ålder från våra gator. Men hur vill SD göra med ännu yngre barn då?

Jo, det har de också tänkt på.

Tobias Andersson förklarar för TT att i och med att vi har ett läge med allt yngre som begår brott så kan det bli aktuellt att straffa barn ner i 9-årsåldern. Han är dock noga med att poängtera att så unga barn givetvis inte skall sitta på Kumla. Det är ju trots allt rätt skönt att höra att SD inte vill spärra in 9-åringar på Kumla! Men straffas skall de! Hur då, då?

Jo, påföljden för småbarn .... vänta nu ... "påföljd" ... "småbarn" ... det är nog bara SD som skulle kunna få mig att kombinera de två orden ... men hur som helst, påföljden för småbarn ska ha en "förminskande" och "skamfull" effekt i ”statusnedbrytande syfte” säger Tobias Andersson.

Skamstraff för barn! 😮😮😮😮😮

Det är nog det absolut vidrigaste jag (än så länge) hört i denna valrörelse!!!

Att ett svenskt riksdagsparti kan lägga detta förslag, som tack och lov nog aldrig kan genomföras då det strider mot FNs femte artikel (enligt de mänskliga rättigheterna får ingen utsättas för förnedrande bestraffning), var tills nu utanför det jag trodde var möjligt inom svensk politik. Att sedan nästan var femte väljare (enligt Omnipoll 2022-08-28) verkar vilja lägga sin röst på detta parti, ter sig ännu mer märkligt för mig!

 
-- 
Referenser: