måndag 6 april 2020

Perspektiv

I går funderade jag en hel del över denna mycket smittsamma virusinfektion som vi inte har något vaccin för.

Den smittar genom utandningsluften (tänk på var du hostar) och kan spridas via kroppskontakt (tvätta händerna).

Inkubationstiden från man blivit smittad kan vara upp till ett par veckor innan man får feber och blir sjuk. En sjuk person är smittsam tills alla symptom lagts sig och personen blivit frisk igen. Sedan blir personen immun och kan inte direkt bli smittad igen.

Sjukdomen drabbar vuxna och framförallt äldre och de med nedsatt immunförsvar mycket värre än barn och kan till exempel ge lunginflammation men även drabba andra organ såsom hjärta och lever. Sjukdomen kan i värsta fall leda till döden för de i riskzonen som redan är nedsatta på grund av ålder eller underliggande sjukdomar.

~~~

Jag har sett en del personer jämföra Covid-19 med Pesten (och talat om digerdöden), vilket på så många plan är fel.

Covid-19 är mycket mer lik den SJUKDOM jag beskriver OVAN, nämligen VATTKOPPOR.

Pest är en bakteriesjukdom som smittar genom insektsbett och kan behandlas med antibiotika, den har i vissa varianter en dödlighet på upp till 50%, och en massa andra stora skillnader mot Covid-19.

Om ni skall jämföra Covid-19 med någon annan sjukdom och hur den sprids och smittar så är VATTKOPPOR en mycket bättre jämförelse än Pesten.

~~~

Detta till trots att jag tycker att Vattkoppor är en värre sjukdom än Covid-19. Vattkoppor ger förutom febern hosta, etc, också kliande blåsor, som om de sitter olämpligt kan ge allvarliga konsekvenser i alla åldersgrupper, så själva sjukdomen är ett snäpp värre tycker jag.

Ändå verkar de flesta inte vara särskilt rädda för att bli smittade av Vattkoppor, inte på när lika rädda som för Covid-19. Vissa till och med skickar sina friska barn att leka med andra barn som har konstaterade Vattkoppor i syfte att de skall bli smittade och då tar de med sig virusinfektionen hem. De hjälper medvetet virusinfektionen att sprida sig. Detta givetvis för att barnen skall få sjukdomen vid en ålder där förloppet nästan säkert inte blir så allvarlig och för att de sedan skall bli immuna och på så sätt undvika att få den när de är äldre och den kan drabba dem mycket hårdare.

Ingen verkar tro att Vattkoppor kommer att försvinna helt om vi totalisolerar samhället vid utbrott, utan är medvetna om att viruset och sjukdomen kommer att finnas kvar i samhället.

~~~

Skillnaden och det som gör nuvarande utbrott av Covid-19 så mycket värre än i nutid existerande spridning av Vattkoppor är givetvis att vi ännu inte har någon massimmunitet i samhället mot Covid-19 som vi har mot Vattkoppor.

Men vi kommer att få det. Personer, också i Sverige börjar tillfriskna efter konstaterad Covid-19. Många andra är redan smittade, vissa uppskattar att över en miljon Svenskar är smittade nu varav kanske hälften i Stockholmsregionen. Om det är så, är det faktiskt bra hur hemskt det än låter. Sjukvården i Stockholm kämpar, men den fungerar. Med massor av smittade människor och ändå en, om än hjälpligt, fungerande sjukvård, kommer vi om några veckor få en mängd immuna i samhället.

Det flesta av oss kommer vid någon tidpunkt antagligen att bli smittade och så småningom bidra till immuniteten.

~~~

Tills vi nått dit, till den nivå av immunitet vi behöver för att stoppa spridningen på epideminivå, är det fortsatt viktigt att vi försöker hålla spridningstakten låg för att inte överbelasta sjukvården.

Så fortsätt tvätta händerna och håll er hemma vid minsta symptom. Fördröj spridningen genom att försöka att inte bli sjuk, och när ni väl blir sjuka, fördröj spridningen genom att inte smitta andra. Då får sjukvården en chans att hjälpa dem som behöver det tills vi nått tillräcklig immunitet.

Än viktigare, ända tills vi förhoppningsvis fått fram ett vaccin som kan göra också i de riskgrupperna immuna utan att de blir dödssjuka, är att vi skyddar just dem i riskgrupperna. Våra gamla och de som av underliggande sjukdomar eller andra anledningar har nedsatt immunförsvar. Hjälp dem med ärenden och inköp utan att utsätta dem för smittrisk genom närkontakt. Besök inte äldre på äldreboenden, etc, etc.

Helt enkelt: Följ de rekommendationer vi får från myndigheterna i Sverige. Genom dem kan vi förhoppningsvis komma igenom detta utan att behöva stänga ner totalt och totalkrascha samhället.

~~~

Vi kommer att länge minnas nedstängningar i världen och det läge som råder nu, men med tiden kommer själva sjukdomen Covid-19, inte att vara något man oroar sig för mer än vi gör för Vattkoppor, snarare mindre. Över generationer garanterat så, och kanske också betydligt snabbare om vi får fram ett vaccin så att våra gamla kan nå immunitet utan att behöva utstå den fulla sjukdomen.

Men just nu: Hjälp till att hålla spridningstakten låg och skydda våra gamla och andra i riskzonen. Följ rekommendationerna så vi slipper lagar och total nedstängning vilket i längden drabbar oss mycket hårdare!


Källor:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar