onsdag 9 november 2011

Konsten att rubriksätta

Hej bloggen! Det var ett tag sedan vi sågs, men det kan vi eventuellt diskutera mer om i ett senare inlägg!

Det som fick igång skrivlusten denna gång var ett G+ inlägg (tyvärr ej publikt) av Mattias Davidsson där han kommenterar denna artikel av Kairos Future:
"Var tredje elev vill inte ha mer IT i skolan".

I korthet går artikeln ut på att skolledningen vill att IT skall användas mer i undervisningen medan elever och lärare inte är lika entusiastiska.

MEN VA FAN?!? - Rubriken på detta inlägg kunde lika gärna varit "Konsten att (miss)tolka statistik".

Om man läser rapporten artikeln refererar till ((http://www.kairosfuture.com/sites/default/files/publications/Itiskolan.pdf) (också framtagen av Kairos Future) så ser man genomgående, men tydligast i diagrammen på sida 7 att bland lärare, elever och föräldrar är det mindre än 8% som vill ha mindre grad av IT-verktyg i undervisningen. Rapporten visar också att av eleverna, som rubriken omtalar, är det 92% som tycker att IT användningen är lagom eller bör utökas! 66% av eleverna uttalar att de vill ha mer IT-stöd i undervisningen.

Visst, att 66% av eleverna vill ha mer stöd, kan givetvis generera en rubrik som påpekar att en tredjedel INTE vill ha mer IT stöd. Men det är ju ganska uppenbart att man medvetet valt, både i rapport och artikel, att få detta att låta som om elever är negativa till IT (eller åtminstone utökat IT-stöd).

Min erfarenhet är att människan är i grunden har ett motstånd mot förändring. Man söker trygghet i det man har och vet hur det fungerar. Jag tror alla som bytt jobb, skola eller bara flyttat har haft lite, inte bara förväntansfulla, fjärliar i magen oavsett hur mycket bättre det man är på väg emot verkar. Man vet ju vad man har, men kan inte vara säker på vad man får.

Min tolkning måste således istället bli att det är fantastiskt många (92%) som är positiva till IT stödet som finns och att skolan på ledningsnivå satsar på att föra in utökat IT-stöd, och min rubriksättning hade varit: Överväldigande stöd bland elever för IT satsningen i Skolan !!!

1 kommentar: