torsdag 24 november 2011

Övervakning som dödar

Jag har skrivit om detta tidigare. Senast i inlägget Konsten att övervaka sönder en demokrati. I dag får medias vinkling av det som händer i Syrien tjäna som avskräckande exempel på de risker jag försöker lyfta fram.

Om vi inte tar vårt ansvar och ser riskerna med att ständigt vara övervakade, om vi låter den ökande övervakning av oss bli slentrian, om vi inte värnar om vår personliga integritet och frihet utan likgiltigt accepterar att företag och myndigheter i allt högre utsträckning, oinskränkt tillåts bedriva övervakning av enskilda individer tror jag att detta för eller senare kan resultera i missbruk. Missbruk som i värsta fall kan leda till förföljelse och mord av oliktänkande. Alla medier rapporterar idag om det stora antalet dödsoffer i striderna mellan rebeller och militär i Syrien. En del av dessa lyfter också fram vinklingen att av Ericsson utvecklad och såld teknik, i kombination med att alla som som köper mobilkort i Syrien måste legitimera sig, kan ha möjliggjort förföljelse och att oliktänkande kan ha lokaliserats och avrättats. 

Jag är inte emot tekniken i sig. Det är fantastiskt med positioneringstjänster. Även om man kanske kan ha vissa moraliskt grundade åsikter om det är jag inte ens särskilt kritisk mot att Ericsson sålt systemen till Syrien för flera år sedan. De gjorde det helt i linje med gällande regler och rekommendationer och i syfte att tjäna pengar på en fri marknad. Dock är det skedda i Syrien ett utmärkt exempel på hur all teknik och övervakning kan användas i moraliskt vidriga syften.

I Sverige inte bara tillåter vi med FRA lagar och på andra sätt att en infrastruktur för att övervaka enskilda individer byggs upp. Vi protestera inte över att Apple, Google, många (alla?) mobiloperatörer konstant och ständigt övervakar vår fysiska position och det mesta av allt vi söker efter eller surfar till kartläggs med hjälp av cookies och inbäddade javascript. Information om våra vanor och intressen är marknadsekonomins gyllende handelsvara. Men återigen är inte tekniken i sig, eller företagens vinstambitioner problemet här. Problemet är att vi, mig själv inklusive, likgiltigt accepterar det som ett faktum och inte längre ser risken med att vi som individer låter oss bli totalt kartlagda.

Vi kan inte, och jag vill inte, stoppa teknikutvecklingen. Men vi måste, och jag försöker, värna om vår integritet och personliga frihet. Låt det som rapporteras från Syrien idag tjäna som ett dyrköpt och sorgligt exempel på var vi skulle kunna sluta annars.

--
Källor:
DN: http://www.dn.se/ekonomi/ericsson-fortsatter-som-vanligt-i-syrien
SVT: http://Svt.se/2.22584/1.2615769/business_as_usual_for_ericsson_i_syrien
CS: http://www.idg.se/2.1085/1.417924/avslojade-spionkod-i-telefoner--nu-ska-han-tystas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar