torsdag 3 mars 2011

Regeringen + MP = Migrationspolitik

Jag är glad! Rent av lycklig nästan! SDs vågmästarroll har, i den fråga jag fruktat deras inflytande mest, åsidosatts!

Det finns hopp för framtiden, det finns hopp för medmänskligheten!

"- Vi som tror på att människor ska kunna röra sig över gränser och söka sig ett bättre liv någon annanstans har gjort den här överenskommelsen."

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/historisk-enighet-om-migration_5980675.svd

2 kommentarer:

 1. --
  Kommentar av Otto Olsen, 3 mar 2011
  Regeringen har tillsammans med miljöpartiet kommit överens om en ramöverenskommelse om invandringspolitiken. Statsminister Fredrik Reinfeldt motiverade idag överenskommelsen med att det handlar om att slå igen dörren för Sverigedemokraterna. Uppgörelsen innebär att kraven för att få stanna i Sverige mildras samt att människor som uppehåller sig illegalt i Sverige ska få rätt till offentligt finansierad vård och skola. Även rätt att starta företag ska gälla för människor som uppehåller sig illegalt i Sverige menade företrädare för regeringen på presskonferensen. Jimmie Åkesson kommenterar uppgörelsen:

  – Regeringen öppnar upp för en fri invandring till Sverige. På något annat sätt kan jag inte tolka förslagen om att människor som uppehåller sig i Sverige illegalt ska få rätt till offentligt finansierad välfärd och även rätt att starta företag. Finns det någon mening med att ansöka om uppehållstillstånd när vem som helst som kommer över gränsen redan har alla rättigheter? Detta kan komma att få allvarliga konsekvenser för det svenska samhället.

  – Denna uppförelse är ett steg i helt fel riktning och jag undrar om regeringen verkligen har väljarnas mandat för detta. Vill svenska folket verkligen att svensk invandringspolitik ska ännu mer extrem?

  --
  Kommentar av +Fredrik Ax, 3 mar 2011
  Jag har tidigare i ett flertal inlägg och kommentarerna till dessa avhandlat var jag står i frågan om öppna gränser och varför jag anser SDs politiska linje vara så farlig:

  http://blog.ordflod.se/2010/09/uppsamling-av-initialla-tankar-efter.html
  se kommentarerna om
  Ein Volk, ein Reich (, ein Führer) i SDs principprogram
  och
  SD vill låsa in oss i vår egen lilla nationalstat

  Vägen framåt är att släppa in influenser utifrån. Att visa medmänsklighet och framförallt att tillåta människor vara individer.

  --
  Kommentar av Olle, 3 mar 2011
  Utmaningen är givetvis att informera och att visa på de sociala och ekonomiska vinster i samhälle och industri som en ökad mångfald innebär. Då kommer förhoppningsvis de förvirrade väljare som av missnöje röstade på SD att ta sitt förnuft till fånga och lägga sina röster på ett vettigare alternativ i nästa val.

  --
  Kommentar av +Fredrik Ax, 3 mar 2011
  SD uttrycker i sitt "Invandringspolitiskt handlingsprogram" att en för stor invandring har bland annat orsakat "utanförskap, gruppmotsättningar och kriminalitet". I min mening har inte volymen i invandringen något som helst med detta att göra. Vi kan inte lösa våra problem genom att låsa in oss i vår egen lilla nationalstat och hålla för ögon och öron. Omvärlden kommer inte att försvinna för det. Våra interna problem kommer inte försvinna för det. Jag tror vi tvärtom, långsiktigt, måste bli mer öppna. Vi måste hjälpa de människor som kommer hit in i samhället, inte försöka hålla dem utanför. Vi måste kommunicera och ta influenser utifrån, samt själva vara med att påverka utåt. SD vill med omedelbar verkan gå ur EU. Likväl vill de hindra Turkiet för att komma in i EU. De vill slopa arbetsinvandring. De vill ta bort instegsjobben. I princip motarbetar de all form av integration värd namnet som håller på att byggas upp. De motarbetar att vi svenskar vidgar våra kulturella vyer. Istället för att välkomna omvärlden och dess influenser vill de att vi låser in oss och med statlig subvention viftar på våra folkdräktsknätofsar. (Visst vore det härligt om vi alla blir likriktade folkdansare som dansar efter SD pipans toner?)

  SvaraRadera
 2. --
  Kommentar av Johan, 4 mar 2011
  Ur SvD

  "I en ramöverenskommelse har man bland annat kommit fram till att man ska underlätta anhöriginvandringen genom att använda sig av DNA-teknik, att underlätta asylinvandring och att man ska kunna komma hit inte bara som anställd utan också för att starta egna företag. Man är också överens om att papperslösa i ökad utsträckning ska få rätt till vård och skolgång."

  Låter rätt sunt tycker jag. Det som låter konstigt i mina öron är just biten med att illegala invandrare har rätt till vård och skolgång. Borde de verkligen ha det? Hur fungerar det i praktiken? Går man till en vårdinrättning eller skola borde väl de myndigheterna kontakta polis eller migrationsverket och "ange" den illegala? Förstår inte riktigt, kan någon förklara?

  --
  Kommentar av +Fredrik Ax, 4 mar 2011
  Johan: Idén att alla skall ha rätt till vård och utbildning är medmänsklig. Människor skall inte behöva lida, spridda smitta, dö eller försaka sina framtida möjligheter (inte få möjlighet att göra det mesta av sin situation) och eventuellt bli en framtida belastning för samhället pga av att de är rädda för en utvisning. Barn i skolåldern är högst sannolikt inte de som fattat beslutet om att (illegalt) flytta till vårt land. Jag tycker det är rätt att barn inte skall behöva ta konsekvenserna av föräldrars beslut

  --
  Kommentar av Ladydahmer, 4 mar 2011
  hurra!

  --
  Kommentar av Johan, 4 mar 2011
  Vi har ju demokratiskt stiftat migrationslagarna. Begreppet illegal invandrare måste väl innebära att personen i fråga brutit mot våra lagar. Vård och skola kan dessa personer inte få eftersom de inte skall vara här överhuvudtaget. Det blir ett moment 22 i mina öron. Man kan ju inte hinna ge vård och skola till någon som skall "hem" alldeles strax.
  Vill vi visa medmänsklighet skall vi stifta lagar som gör att alla är välkomna, men nu är det inte så. Jag tycker att MP och regeringen (+VP) är inkonsekventa just när det gäller illegal invandring. Det sänder fel signaler.

  --
  Kommentar av +Fredrik Ax, 4 mar 2011
  Johan: I Sverige straffar vi inte ens dömda brottslingar, än mindre misstänkta, genom att inte ge dem sjukvård och utbildning. Skall jag av ditt resonemang ovan dra slutsatsen att vi borde göra det? Analogt, kan man då också enligt ditt resonemang ifrågasätta huruvida vi skall inte låta barn till brottslingar gå i skolan.

  Jag antar att du anser att det spelar roll att de skall "hem" snart (utvisas) som du skriver. Det tycker jag inte är hållbart. Det är i deras nuvarande situation som de behöver vård. Det är för att inte tappa framtida förutsättningar som barnen behöver utbildning.

  --
  Kommentar av Johan, 4 mar 2011
  Hmm... någon lägger visst orden i min mun och visar prov på ovanligt ologiska resonomang...

  Vanliga brottslingar har all rätt till vård, sjukvård och skolgång eftersom de är svenska medborgare. Barn till brottslingar har samma rättigheter som alla andra.

  Om de illegala invandrarna har rätt till sjukvård och skolgång utan att riskera att bli utvisade, varför är de då illegala? Vill vi lägga sjukvårdsresurser och plats i skolan åt dem kan vi väl lika gärna göra dem till svenska medborgare? Tycker fortfarande att det är en mycket märklig överenskommelse.

  SvaraRadera