onsdag 4 augusti 2010

Min Blog

Så har jag frivilligt dedikerat mig till att spendera tid, jag inte har, på att skriftlig formulera mina tankar och funderingar till allmän beskådan.

Varför det? Söker jag bekräftelse?
Kanske det. Den får jag i och för sig nog med på FaceBook, Twitter, etc, där mina inlägg och kommentarer antagligen har många fler läsare än denna blog någonsin kommer att få.

Vad jag dock återupptäckt, via framförallt Facebook, är hur roligt det är att skriva. Att formulera tankar i skrift. Notisformatet i FB känns allt för otillräckligt för att riktigt tillfredsställa den återfunna skrivlusten. På FB skall det gå kvickt och gärna vara snabba lustiga inlägg och kommentarer för att kännas riktigt rätt. I detta forum kommer jag däremot att tillåta mig eftertanke och att lägga tid på att formulera mig på det sätt jag gärna vill.

Först hade jag tänkt skriva på engelska. Jag tycker om att skriva på engelska! Språket är mångfasetterat och ibland känns det, trots att det är ett för mig främmande språk, lättare att exakt uttrycka det man vill. Men vid en andra fundering kom jag fram till att tankarna helt klart får större spelrum på modersmålet och enklare trillar ut i skriftlig form på det samma. Jag har, i sann jantelagsanda, inte heller några större förhoppningar om en så vid läskrets att det skulle rättfärdiga att låta mig begränsas av Internetspråket nummer ett.

Svenska alltså! Men innehåll då?

Med min bakgrund, arbete och intresse var det först frestande att göra en facklig blog inriktad mot IT-nätverk och/eller säkerhet, eller kanske tom lite vågat vidare, "En IT-Chefs Vardag". Snacka om att begränsa sig! Särskilt då om jag valt att också skriva på engelska! I så fall kunde jag lika bra jobba över den tiden jag kommer lägga här!

Nej, jag har istället valt att över huvud taget inte begränsa mig till något ämne eller inriktning. Vad än som för dagen känns inspirerande, roande, sorgligt, eller upptar tillräckligt av min tankeverksamhet och/eller genererar tillräckligt starka känslor kommer att plitas ned. Jag är dock av naturen ganska privat av mig så jag kommer högst troligt inte vända ut och in på mig själv och spilla hela mitt liv över dessa sidor. Naturligtvis kommer blogen att ta utgångspunkt i mig själv och mina funderingar och tankar. Det är ganska naturligt i en blog, och rent av syftet med en blog.

Förkortningen "blog" syftar till "web log" eller "weblog", som började användas i projekt av människor över Internet för att hålla varandra uppdaterade, etc. Enligt halvbekräftade källor (Wikipedia) myntade Peter Merholz förkortningen när han, i april eller maj 1999, skämtsamt delade upp "weblog" i "we blog". Jag anser också att om man vill ha en personlig weblog där man ensam författar är det helt naturligt att stryka "we"-delen. :)

Kort sagt kommer min blog att handla om allt som faller mig in att skriva om. Risken / möjligheten att en del inlägg blir av teknisk natur är uppenbar, men inte given. Syftet för mig med denna blog är att få utlopp för den återfunna skrivlusten. En massa tekniskt mumbojumbo skriver jag redan på jobbet.

Namnet då?

Några tänkbara titlar på min blog dök upp, födda ur lusten att skriva: "Skrivlust" eller det kanske lite mindre pretentiösa "Skriverier" var starka kandidater. Men efter att ha plitat lite på just detta inlägg som ni nu läser blev det uppenbart: Ordbajs! I varje fall detta inlägg består ju mest av ordbajsande från min sida, vilket nog de flesta som orkat ta sig ända hit inser. Trots det hoppas jag att någon kanske hittar tillbaka hit, så därför önskar jag er hjärtligt välkomna till min blog "Ordbajs".


Tillägg:
Ganska omgående blev jag mer pretentiös och bloggen bytte namn till Ordflod.

2 kommentarer: