fredag 22 oktober 2010

Yttrandefrihetsgrundlagens dagar räknade?

Jag blev uppmärksammad på en artikel som belyser att i dag överlämnar yttrandefrihetskommittén (YFK) sitt del- och debattbetänkande om en ny yttrandefrihetsgrundlag till justitieministern.

I korthet var deras uppdrag att undersöka om det går att ersätta den nuvarande teknikberoende lagstiftningen där grundlagsskyddet är knutet till tekniken, till exempel att något ska vara tryckt (SFS 1949:105 - Tryckfrihetsförordning (TF)), en radio- eller tv-utsändning, etc (SFS 1991:1469 - Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)) med en lagstiftning som är teknikoberoende.

Det låter ju utmärkt. I synnerhet som det var en uttalad utgångspunkt att de grundläggande tryck- och yttrandefrihetsrättsliga principerna ”skall ligga fast”. Nu ansåg dock kommittén att det inte var så lätt, så i sitt betänkande lägger fram tre olika modeller som skulle kunna ersätta grundlagarna.

Nu är detta inget förslag på grundlagsändring som läggs fram utan ett delbetänkande som de verka vilja framställa som framförallt ett diskussionsunderlag, MEN likväl så ser jag det som skrämmande.

Alla tre modellerna avser yttranden som är riktade till allmänheten och skall förekomma i massmedier. I två av modellerna verkar skyddet främst vara för professionella ”massmedieföretag”, eller kräver en tydligt uttalat ansvarig utgivare. I den sista modellen skall varje yttrande bedömas utifrån ändamålet och yttrandet skyddas om det har opinionsbildande, journalistiskt, litterärt eller konstnärligt syfte. Även i denna modell är det en förutsättning att yttrandet förekommer i massmedier.

Vad är då så skrämmande med detta?

Jo, visserligen utan att ha läst hela delbetänkandet, så har jag, även om skyddet som ges är i sig lika starkt som det nuvarande, svårt att se hur det kan skydda gemene man lika i lika stor utsträckning som vårt nuvarande skydd (TF+YGL). Det verkar inte täcka lika stor del av möjliga uttalanden, framförallt från privatpersoner. Får privatpersoner inte längre anonymt uttala sig fritt på/genom forum där utgivaren inte tar ansvar för innehållet i yttranden, eller personen själv är utgivare (kommentarer på bloggar, flygblad i brevlådor, etc, etc)? Skall privatpersoner, som av rädsla för att förlora jobbet, bli utfrusen ur en grupp, etc, etc, inte vill kunna bindas till ett uttalande, inte fritt kunna vädra sina åsikter utan att vara rädda för påföljd om det uppdagas vem de är?

Det kan hända att jag målar fan på väggen här. Om åsikterna / uttalanden verkligen är intressanta och ligger innanför de lagar vi har om hets mot folkgrupp, förtal, etc, etc, så borde det ju alltid finnas något forum med en ansvarig utgivare där man kan ventilera sina åsikter, men det verkar som om de allra flesta är överens om att skyddet vi idag har är fullgott och på ett bra sätt fyller sin funktion. TF har till exempel ett helt kapitel om rätten till anonymitet som explicit också låter utgivare av av ej periodisk skrift vara anonym (flygbladsexemplet).

Problemet med de gällande grundlagarna är att de inte täcker alla medier, nuvarande och framtida, vi önskar. Jag kan därför inte släppa funderingarna på vad det är som är så svårt med att bara omformulera vårt nuvarande skydd så det inte blir specifikt för tekniken?!? Jag har skummat texterna och ser egentligen inte problemet. Visst, i TF används begreppet "tryckt skrift" och liknande flitigt, och YFG nämner överföringar med hjälp av elektromagnetiska vågor, radio och television, med mera, ganska ofta. Men, med omformuleringar och några definitioner borde huvudsaken av innehållet kunna dupliceras.

Yttrandefriheten är i min mening en av våra absolut viktigaste rättigheter. Utan den fungerar inte en demokrati. Därför är det extremt viktigt att den täcker ALLA medborgare på ett bra sätt. Jag hoppas och tror att våra folkvalda politiker och av dem tillsatta kommittéer och experter också är fullt medvetna och noggranna med detta. Förhoppningsvis är mina farhågor obefogade och grundar sig i att jag är för dåligt påläst ... men tänkte att det kanske var bäst att ventilera mina åsikter här och nu medan vi fortfarande har en yttrandefrihetsgrundlag som täcker även detta forum och mina åsikter 

1 kommentar:

 1. --
  Kommentar av avadeaux, 22 okt 2010, 15:33

  ”Ordet teknikneutral förekommer alltid tillsammans med ordet oavsett, och innebär alltid ett försök att släta över skillnader mellan olika tekniker. Antingen av ren lathet, för att det blir så svårt att vara lagstiftare om man ska hålla olika saker i skallen samtiigt – eller för att man från statens sida vill få till ett godtycke, som öppnar för en drastisk utvidgning av kontrollmöjligheterna.

  […]

  Teknikneutralismen är en fördummande idé, som bara tas till av folk utan riktiga argument. Men om idén inte punkteras kommer den garanterat att användas på ännu lömskare sätt framöver. Kanske borde man sammanställa en svart lista över alla politiker som uttalat sig teknikneutralistiskt?”

  – Rasmus Fleischer (Copyriot), januari 2007

  SvaraRadera